Lirik Lagu "Didi Kempot - Aku Dudu Rojo" Terjemah Bahasa Indonesia

| 6 October 2016 | |
Aku pancen uwong sing tuno aksoro
Aku memang orang yang buta aksara

Ora biso nulis ora biso moco
Tidak bisa menulis tidak bisa membaca

Nanging ati iki isih nduwe roso
Tapi hati ini masih memiliki rasa

Roso tresno koyo tumrape manungso
Rasa cinta seperti layaknya manusia
_

Aku pancen wong cilik ra koyo rojo
Aku memang orang kecil tak seperti raja

Biso mangan wae aku uwis trimo
Bisa makan saja aku sudah terima

Nanging ati iki isih nduwe roso
Tapi hati ini masih memiliki rasa

Jroning batin saktenane pengen kondho
Dalam hati sebenarnya ingin berkata
_

Pupus godhong gedhang
Pucuk daun pisang

Ajang pincuk saiki wes ra kelingan
Piring pincuk (bungkusan dari daun pisang) sekarang sudah tidak ingat

Biting pringe garing
Semat bambunya kering

Kok apusi awakku yo nganti gering
Kau bohongi badanku sampai kurus
_

Klaras godhong gedhang
Daun pisang kering

Sing tak gagas saiki wis ra kelingan
Yang kupikirkan sekarang sudah tidak ingat

Tiwas ketiwasan
Terlanjur sudah terlanjur

Melu nandur tresno aku ra keduman
Ikut menanam cinta tapi aku tak kebagian


Lihat video:

Lirik Lagu "Demy - Mawar" Terjemah Bahasa Indonesia

| 5 October 2016 | |
Akibat kemajuan jaman
Akibat kemajuan zaman

Bebas sing ono watese
Bebas tanpa batasan

Sekolah buru SMP
Sekolah baru SMP

Nanggung wirang, wirang gedhe
Menanggung malu, malu besar
_

Si Mawar hang dadi arane
Si Mawar namanya

Lare alim patheng sembahyang
Anak pendiam rajin ibadah

Edheng-edheng keseret wayah
Pelan-pelan terseret waktu

Lali kulon lali wetan
Lupa barat lupa timur

Mulai dhemen wong lanang
Mulai naksir lelaki

Keterusan kebablasan
Keterusan kebablasan

Akhir - akhire...
Akhir - akhirnya...

***
Si Mawar teko mumpung niat nagih janji
Si Mawar datang berniat menagih janji

Wes telung wulan telat sing ono meruhi
Sudah tiga bulan telat tanpa ada yang tahu

Si Mawar nangis ketheng ngelusi wetenge
Si Mawar menangis sambil mengelus-elus perutnya

Lanange sing tanggung jawab mergo jare asile arisan
Lelakinya tak mau bertanggungjawab karena katanya itu hasil arisan
_

Sing kurang wong tuwek ngawasi
Orang tua jangan kurang mengawasi

Sing kurang-kurang marahi
Jangan kurang-kurang mengajari

Diwuruk ngaji sembahyang
Diajari mengaji dan sembahyang

Supoyo mbesuke ngerti
Agar kelak mengerti
_

Dasare wong ubahe jaman
Memang karena perubahan zaman

Paran-paran digawe gampang
Segalanya dibuat mudah

Lare cilik wis pinter ngetan
Anak kecil sudah pintar internetan

Ngerti wadi ngerti sembarang
Tahu rahasia tahu segalanya

Iki salahe sopo
Ini salah siapa

Ajeng nyalahaken sinten
Mau menyalahkan siapa

Kadung akhire...
Hingga akhirnya...

Kembali ke: ***

Akhire Si Mawar pedhot sekolah
Akhirnya Si Mawar putus sekolah

Genep sangang wulan ngelahiraken
Genap sembilan bulan melahirkan

Anake lucu imut nyenengaken
Anaknya lucu imut menyenangkan

Eman-eman sing ono bapake
Sayang sekali tidak ada bapaknya

Kembali ke: ***


Lihat video:


Newer Posts Older Posts

© Design 1/2 a px. · 2015 · Pattern Template by Simzu · © Content chaBAGUS